תגובה לידיעה: תשובה לזיו ואודי (וליעל)

אודי שפירא • 12/6/2017 כניסות

שלום לכולם,

ראשית, אני מסכים עם דברי השבח של יעל לרמי ולאנשי הועד ואף אני אומרם אישית לרמי בכל פעם בה אנו נפגשים.

שנית, הערה למהלך הדיון: כדי לאפשר דיון יש לשלוח הודעות בערוץ חברי האגודה ולא בערוץ המזכירות, אשר לו חברי האגודה אינם יכולים להגיב. יתירה מזו, הודעות המזכירות יוצאות לכלל תושבי נטף, כך שתגובתי זו למכתבי רמי ויעל בערוץ חברי האגודה מגיעה רק לחלק מאלו שקיבלו את ההודעות הללו.

שלישית, וזה העניין העיקרי שבשמו אני כותב. אני מסכים עם כל דברי השבח שיעל כתבה לגבי התנהלות הועד לגבי התהליך שהועד עובר עד שהוא מקבל החלטה. מה שמטריד אותי זה מה שקורה אחרי כן.

אני מסכים ״שאתם עושים את עבודתכם במסירות רבה, בהשקעה אדירה, תוך מחשבה רבה ומאומצת בכל צעד שאתם מבצעים, מתייעצים, נעזרים בחברים, במומחים ובאנשי מקצוע.
כל זאת בהתנדבות, בהתמדה ותוך רצון עז לקדם את הקהילה שלנו והתוצאות נראות לעין ומוערכות מאוד.״ ואני מודה ליעל שפתחה בפני את הדלת לחזור על דברי שבח אלו.

אך השלב הבא בעיני הועד, לאחר שקיבל החלטה, הוא ״להעביר את ההחלטה באסיפה״. מעצם תיאורו, מהלך זה מתייחס לאסיפה כאל מכשול שיש לעברו, לחדרו או לעקפו. לא כאל הגוף הריבוני אשר בחר בועד ואשר תפקיד הועד הוא לשרתו.

אציג שני תרחישים אפשריים להתנהלות הועד מול האסיפה, ואז אתייחס אליהם:

1. התרחיש המשתף:
- הועד מפרסם לקראת האסיפה את התהליך שעבר, מה היו החלופות שהוא דן בהן, מה היו הדעות שעלו בדיון, מה היו הנימוקים בעד ונגד כל חלופה, עם מי הועד התייעץ, מה אמרו היועצים, מה המלצות הועד והאם התקבלו פה אחד או ברוב קולות. בקצרה, כל פרטי התהליך שעבר הועד שקופים לאסיפה.
- הועד מציג את החלופות במיטבן
- בעקבות הפרסום מתקיים דיון ציבורי בחלופות. מוצעות חלופות חדשות/משופרות.
- באסיפה מוצגות כל החלופות לדיון והצבעה, כולל החלופות שעלו בדיון הציבורי.

2. התרחיש המתמרן:
- הועד מפרסם הודעה כחוק על קיום אסיפה. מפרסם את החלטתו עליה הוא מבקש את אישור האסיפה. ייתכן שמפורסמים נימוקים בעד ההחלטה, אך לא נימוקים נגדה, לא חלופות אחרות והנימוקים בעדן, לא עם מי הועד התייעץ ומה אמרו היועצים, ומה היו הדעות השונות של חברי הועד בנושא.
- באסיפה דנים אך ורק בהצעת הועד, אין אפשרות להציע ולדון בחלופות אחרות.

בלא להיכנס לוויכוח איך התנהל הועד עד כה, אומר כי ככל שהתנהלות הועד תהיה לפי התרחיש המשתף – כן ייטב.

מטרת הועד היא לשרת נאמנה את הציבור שבחר בו. ייתכן כי הועד חושב שהוא יודע יותר טוב מן האסיפה מה טוב לנטף, אך פעולה על סמך מחשבה זו (למשל מניעת מידע מהאסיפה, מניעת דיון והצבעה על חלופות אחרות) ותמרון האסיפה כדי שתפעל לפי רצון הועד הן פגיעה בחובת נאמנות זו. על הועד להציג בפני האסיפה את כל המידע ואת כל החלופות הרלוונטיות, ולאפשר דיון פורה וחופשי לפני ובמהלך האסיפה, כדי שהאסיפה תוכל לקבל החלטה מושכלת. כל התנהלות אחרת אינה דמוקרטית.

בברכה,
אודי