חוג סיפור דרמה

חבצלת ואברי פולציק • כניסות


החוג ממשיך במהלך ינואר - פברואר
ניתן עדיין להצטרף
לילדים מגיל 4 עד 6
ביום א 16.30 עד 17.45
בסטודיורט חבצלת
טלפון 052-8890296,
 להתראות


הודעות בנושא זה