ואף על פי כן צריך מדרכות לאורך כבישי נטף

אודי שפירא • כניסות

מעבר לכל מה שנאמר על סיבוב בית הכנסת ונגד תנועה חד סטרית, ברצוני לחזור שוב, כמו קאטו הזקן, על האמירה כי אף על פי כן יש צורך במדרכות לאורך כל כבישי נטף (פרט אולי לסמטאות).

אני הולך הרבה בכבישי נטף, ביום ובלילה, וזה פשוט מפחיד. מפחיד להיות באותו כביש ובאותו מפלס של כלי הרכב, נתון לחסדיו של נהג אשר עלול לאבד ריכוז לרגע לסטות טיפה ולפגוע בך.

הסטטיסטיקה פועלת לרעתנו. בכל שנה יש יותר כלי רכב ויותר הולכי רגל בנטף. גם אם הסיכוי למפגש בין הולך רגל לרכב הוא מזערי, ככל שיהיו יותר אפשרויות למפגשים כאלו, חוק המספרים הגדולים בסוף ינצח ומתי שהוא מפגש כזה יקרה.

על אני קורא לקבל החלטה עקרונית על הקמת מדרכה בצד אחד בכל כבישי נטף.

אחרי שנקבל החלטה עקרונית, הביצוע כבר יקרה. אולי אפילו במקביל לחפירת הכבישים לביוב ו/או חשמל. המדרכה לא תבוא על חשבון הכביש: אפשר ונכון להקימה מעל תעלת הניקוז לצד הכביש תוך הטמנת הניקוז מתחתיה.

ככל שנקדים להחליט ולאחר מכן לבצע כן ייטב לבטחוננו ולבטחון ילדינו.

בברכה,
אודי

הודעות בנושא זה