הירהורים על ועדת עירעורים

יונת מגל • כניסות

שלום וברכה לכל החברים,
קיבלנו היום ממזכירות הישוב מצגת המתארת את הטיילת המוצעת.
בשונה ממה שהכרתי כי להליכים תיכנוניים היה נערל דיון באסיפה, הרי שכאן אנחנו מוזמנים לכתוב או להגיע לועדת עירעורים.
אני חושבת כי נכון יהיה שחברי נטף ישותפו בהקמת ועדה כזו או אחרת, יוצגו בעלי המקצוע המכהנים בה ועל סמך מה מתקבלות ההחלטות שלה.
עד כה החלטות תיכנוניות נתקבלו על ידי החברים.
אודה להתיחסות
בברכה,
יונת