מלחמה אבודה

ארנו בר • 4/5/2020 כניסות

מלחמתו האבודה של האביר דון א. קישוט במיסרונים.

עם בוקר יצא גיבורינו, טעון ברוח-קרב וחמוש בסח-רחוק ובכלי-זין דיגיטליים, אל עבר פסגת הר-אל.

היה בדעתו לכבוש את ההר במתקפה חזיתית, מוחצת.  

חומת האתר נפרצה ללא קרב. עוד מאמץ קטן, וגיבורנו יוכל לעלות אל לב המבצר.

אדרבא, נראה שבתוך המבצר עצמו מצוי משת"פ, המוכן להקל על המשימה.

ואכן, מתוך לוע הארי בקע קול, המודיע לגיבורנו כי שוגר אליו סיוע בדמות "מיסרון", המכיל "קוד אימות חד-פעמי" – מעין מפתח מיוחד, הפותח פשפש אל המבצר.

שמח על הניצחון הקל, המוצע לו על מגש של כסף, אץ גיבורנו אל מקור המיסרונים.

אך, אבוי, המסרון המובטח לא נראה בעין, שעה שמתוך אפרכסת הגיעה אל אוזנו דרישה תקיפה: "הקלד את הקוד ששלחנו לך!!!".

שניות חלפו בחיפוש קדחתני, עד שעינו של גיבורנו צדה בתוך גבבה של מיסרונים, את המיסרון המבוקש, ומתחתיו אזהרה: "הקוד הזה יהיה תקף למשך חמש שניות בלבד". ואולם גיבורנו, גבו כפוף תחת משא שנותיו, לא הצליח להשתחל אל מרווח הזמן המזערי הנ"ל.

הוא שינה ושילש מאמציו, ולא עלתה בידו. עד אשר נחתה עליו הודעה פסקנית: "עקב ניסיונות מרובים, אנחנו מנתקים את הקשר".   

ויהי ערב.