מסיק זיתים

רונית פיינגולד • 9/10/2017 כניסות

אנחנו מוסקים בשבת 28.10
נשמח למסוק יום קודם אצל מי שיש לו מספר קטן של עצים או חותר ולהתחלק בשמן
חיים פינגולד