מחפשים שמירה לבית +כלב לקייץ

אמיר שמואלי • כניסות

בית גדול +בריכה, כלב וחתולה מחפשים שמירה וטיפול לחודש וחצי החל מ 7 ביולי.

לפרטים שמואלי 0503113437