נגישות היא נגישות היא נגישות

ארנו בר • 14/2/2020 כניסות

תגובתה של שלומית על ההערה שלי בנושא נגישות נתנה לי להבין שאני לא לבד.

ואולם לא הבנתי מדוע היא מחריגה את המרחב של מלמוד (כבר מזמן הוא מכונה בפי כול, וגם במודעות "המרחב") מן החובה לספק נגישות למוגבלי-לכת.

אמת שזהו שטח פרטי, אך גם קולנוע או תיאטירון הם לרוב פרטיים. במרחב של מלמוד מתקיים הרוב המכריע של הפעילות התרבותית בנטף.

החוגים הרבים והמגוונים פתוחים לכול -אך הגישה נמנעת ממוגבלי תנועה.

נראה לי שזהו פגם שניתן לתקן במעט רצון טוב ובהשקעה קטנה