אי-שוויון בחלוקת הגשם ביישוב

איל ארד • כניסות


מהשוואת המדידות האחרונות בין מד הגשם הרשמי והתקני בחצר משפחת מגל לבין מד הגשם התקני החדש שהותקן לפני חודש אצלי (המרחק ביניהם כ 100 מטר בלבד), נראה שקיים חוסר שוויון בולט בחלוקת "נטל" המיסים , סליחה הגשמים כמובן אפילו בין שכנים מאותו מוצא.
במערכת הגשם הנוכחית נמדדו אצל מגל 65.6 מ"מ ואצלי 74.9 (14% הפרש) ובסה"כ מתחילת החורף - 263 אצל מגל לעומת 283 אצלי.

הוקם צוות בדיקה לנושא 

מצורף תרשים השוואתי של כמויות הגשם לפי חודשים

סופשבוע נעים
איל 


הודעות בנושא זה