סיפורו של ארני

אורנה שץ • 8/8/2017

ראשית ארנו שתרגיש טוב ונשמע שאתה אכן מרגיש טוב יותר

אכן מיצוב שלטים זה נכון , אבל חשוב שגם שכנים יסייעו וינחו עוברי אורח בודאי חשוב במצב חירום רפואי.
רק בריאות

הודעות בנושא זה

אולי הגיע זמן... ארנו בר • 7/8/2017
אולי הגיע זמן...

סיפורו של ארני אורנה שץ • 8/8/2017
סיפורו של ארני

המייל של ארנו מיכאל אוטולנגי • 8/8/2017
המייל של ארנו

סיפור השלטים דליה הימלפרב שטולמן • 7/8/2017
סיפור השלטים

שלטי רחובות רות אוטולנגי • 7/8/2017
שלטי רחובות