חגים ניקיון אורנים

מזכירות • 9/10/2017 כניסות

חברים שלום.

עד סוף סוכות המועצה האזורית בחופשה.
דברים מתעכבים ואולי גם פינוי הזבל.
ב15 לאוקטובר הם חוזרים לעבודה ואני מניח שיגיעו בכוחות מחודשים.

בן רונקין לקח על עצמו את משימת הניקיון בנטף, אזור הדואר, המחזור הזבל, המכולה הגושית ועוד.
נאחל לו בצלחה ונעזור לו.

עד כה כרתנו כ180 אורנים וכ10 עצים הרמת נוף. הכורתים יחזרו לאחר סוכות לסיום העבודה.

אנו מתכננים את תקציב 2018 ואת התברים  לאחר ישיבת הוועד נפרסם ונבקש התייחסות והערות מהחברים.

הגשם הראשון הרציני ירד היום נקווה לשנה גשומה ורטובה.

המשך שבוע טוב
רמי מתן
הלוטם 31, נטף
052-3822-890