אספת נטף

מזכירות • 8/6/2018 כניסות

שלום רב

אנו מזמינים אתכם אסיפה כללית שתתקיים ביום ב' , 18.06.18 בשעה 1930 בבית הכנסת.

על סדר היום:

                   קידום והתאמת התשתיות ועדכון תקנון:

הצגת הנושאים ודיון.

1. קידום תשתיות חשמל, תקשורת ומים.

2. והצעת עקרונות לעדכון תקנון האגודה והתאמתו לשינויי התב"ע.

 

האספה תפתח בנוכחות מחצית מחברי האגודה, או בשעה 20:00 בכל מספר משתתפים.

הצבעה על סעיף  1 ו 2  תתבצע בקלפי בתאריכים 24, 25, 28 ליוני בשעות הערב.

לו"ז מדויק וניסוח ההצעות להצבעה יפורסם בהמשך.

כל חברי ותושבי נטף מוזמנים לאספה זו.

בברכה

ועד אגודת נטף

 --


מזכירות נטף 

ת.ד. 90 | נטף | 90804
ט: 02-5345563 
פ: 02-5330892
www.nataf.co
maznataf@gmail.com