הרהורים על ועדת ערעורים - תגובה למ

יונת מגל • כניסות


הירהורים על ועדת עירעורים - תגובה למענה הועד. 

רמי וחברי הועד שלום,

תודה על תשובתכם המפורטת בענין שהעלתי בנוגע להחלטות ולאופי הועדה. 


על אף שחזרתי וקראתי שוב ושוב, נישארתי עם אותה תחושת החמצה בין מה שאני חושבת וחשה לבין המענה שרשמתם. 


ראשית לענין קבלת ההחלטה, אני מאמינה כי הדרך בה נהגנו עד כה שבו קהילת האגודה היתה מעורבת בכל הליכים התכנוניים המשפיעים על אופי הישוב בעינה עומדת ולחברי האגודה יש מקום מרכזי בהחלטות אלו. מאחר והנושא של ועדת העירעורים הוא זה שהטריד אותי יותר, אני אסביר שוב את טענתי. 

מקובל בכל תכנון שנעשה, כי יש דרך להביע דעה אחרת על התכנון, כאשר הדיון נעשה במסגרת שבה לא הגוף המתכנן שהוא גם המבצע יושב בראש ועדת הערער ומחליט אם הוא מקבל או דוחה את הערעור....


על שאלתי זו -

כיצד נקבעה ועדת העירעורים, מי מכהן בה וכיצד נבחנות הדעות לא קיבלתי תשובה. 

להבנתי אם קמה כזו ועדה ראוי שישבו בה חברים שאינם חברי ועד והם בהכשרתם גם אדריכלים. 


קביעת ועדת ערער לכל נושא (לאו דוקא בנושאים תיכנוניים), צריכה לכלול אנשי מקצוע מהתחום המדובר. 


כיוון שלא הובהר נושא זה, אני חושבת שיש מקום להסדיר הנושא ולפרסמו ברבים לכשיוסדר.  לדעתי הדיון בערעורים שנקבע למחר מתייתר. 


הרגשתי היא, כי הימנעות הועד מלקיים אסיפה במסגרת הצגת תיכנון כולל והקמה מהירה של ועדה זו, היא בירוקרטיה מיותרת ודרך המונעת הידברות פתוחה. 


אני בהחלט אשמח לשינוי החלטתכם ו/או הסדרה והסבר על אופי ואופן פעולת הועדה. 


בברכה וחג אביב שמח

יונת מגל
נטף
נייד 050-5063079
נערך בעזרת voice to text

הודעות בנושא זה