דרושים ספרים בתחום יעוץ ארגוני

עדנה פינצובר • 8/8/2017 כניסות

אם יש ברשותכם ספר / ספרים עדכניים בתחום של יעוץ ארגוני ואוכל להשאיל למס' ימים אודה מאד. (הנושאים המבוקשים הם הובלת שינוי, אקלים ארגוני, וכד').
בברכה ותודה, עדנה, ednanataf@gmail.com 0504048117