נינו תצלומי עבר הווה מציאות חלום

נטף - היסטוריה • 9/11/2014 כניסות
1983 ימי בראשית בטרם החשמל והגנרטורים אורן יבנין על שבשבת רוח ברקע בית הרמן .

1983 בית יבנין מבט מערבה יושבים פינגולדים משמאלם אילה ויעלי יבנין

תחיה ויאיר הולכים ברקע ואורן עצמו גינגי ממשוקף .

רוסטי בהר הרוח עלינו יחד ל"חבק עצים ". 2013

--

Please visit my picture gallery at
http://ninoherman.blogspot.com/
https://www.facebook.com/nino.herman

נינו ותחיה הרמן . נטף 1 ד.נ. הרי יהודה

Nino &Tchiya Herman Nataf 1 90804

ט"ל : 25345471 972 : tel
D257-075D257-069DSC 0131