עם קשה היהודים. לא עושים, לא טוב. עושים, גם לא טוב.

עודד מגידו • כניסות