השתתפות בצער

מזכירות • 16/5/2018 כניסות

חברים שלום.
משתתפים בצערה של משפחת בורג במות תמרה פל אשתו של נתן פל בנם של אברום ויעל.
תמרה נפטרה בחו"ל ואין כרגע פרטים על מועד ומיקום ההלוויה.
החברים מנטף