שיווין איינו מין "פרס" שאזרח מקבל מהמדינה שלו.. דוד גרוסמן

נינו הרמן • 4/8/2018 כניסותhttps://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-MAGAZINE-1.6340194

--
Please visit my new Site

נינו ותחיה הרמן .נטף 1 ד.נ. הרי יהודה 
 Nino &Tchiya Herman Nataf 1 90804
ט"ל : 25345471 972  : tel