עלמות נטף ושמשון, בשביל ישראל.

שמשון ינאי • כניסות

המכתש הקטן. לאחר טיפוס במעלה עלי

20200114 13212920200114 113031