"העם אמר את דברו"

רמי פינצובר • כניסות

משה שלום

העם הרוסי אמר את דברו [פוטין/סטלין], והעם הטורקי אמר את דברו [ארדואן], והעם הסיני אמר את דברו [מאו], וגם העם הגרמני לפני כ 90 שנה [היטלר] אמר את דברו.

אז מה?

בוא נדבר קצת על מה לגיטימי ומה לא. בוא נדבר על מה מקובל ואת מה אין לקבל.

חשוב להגיד לחצי העם שאמר את דברו השבוע שחצי העם טעה.

לשים 1200 מצלמות בקלפיות זה לא לגיטימי.

להעליל עלילות על מתנגדים פוליטיים זה לא לגיטימי.

מותר עדיין [תודה לאל] להגיד מה שחושבים חצי העם, בשונה ממה שאומר זה שיושב בבלפור...

כן אני אומר: חצי העם שהצביע לביבי וחבר מריעיו טעה ועל אחת כמה וכמה כשעשה זאת בדרך של שקרים עלילות ועורמה וכל עוד אני נושם על האדמה הזו אני אגיד את הדברים.

שבת שלום

רמי