כן אבל...

דליה מגידו • כניסות

טורא בטורא פגע.. 2 החברים הותיקים והאהובים שלי  ועמוס עלם החמד. קודם כל-  הפורום הזה לדעתי לא מתאים לדיון..אבל נניח לזאת לרגע אף שכאן תמיד ידענו לקבל חילוקי דעות ועדיין לשמור על חברות ואהבה.

לקבל את "גזר דין הבוחר" אין פרושו לאמץ את דעותיו. אף פעם ולעולם לא נסכים שאדם שבעיננו הוא מושחת ומשחית יהפוך להיות מלך המשיח רק בגלל שהמון אנשים- למעשה הרב- חושבים כך. הסטנדרטים האתיים  לא נקבעים ולא משתנים בקלפי. ולכן אל תשחיתו מלים . מי שהצביע בשבילו בקלפי- נימוקיו עמו, אבל הם לא נימוקי/ נימוקינו. ולא להסכים לדעת הרב - זו זכותו של כל אחד במשטר דמוקרטי, למעשה חובתו- להמשיך ולהלחם ולמחות ולחתום על עצומות. חובתו של האזרח לא מתמצית בפתק בקלפי וסתימת הפה ארבע שנים נוספות.

 ובאשר לחוק- עמוס - היית צודק לו לא היינו רואים כבר עכשיו איך החוק עומד להשתנות כדי להגן על המושחתים שעומדים בפני העמדה לדין ואיך עובדים בלי הרף לשנות את השופטים ולהשחיל שופטים "מטעם" ולסתום את הפיות של בג"צ. כלומר גם התהליך החוקי שאתה סומך עליו הופך להיות "גמיש".

ולבסוף מכיון שאני נוהגת להקניט את חברי הדוסים הנה שני פסוקים לשבת בשבילכם:

בתלמוד נאמר: "ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי"ד, עמוד א'). באמת לא נפל בו רבב? ממש? 

ועוד: ( וסליחה שאיני זוכרת את המקור ) " אומרים על אשתו של הכהן הגדול שלא היתה מתקשטת בבשמים שלא יגידו לקחה מן המקדש".. נו, נו,,,

שבת שלום והשאר בפרטי.

 

הודעות בנושא זה