אני רק שאלה. תקנון ושינויו.

נעמה א • 10/6/2018 כניסות

נתבשרנו לאחרונה על אסיפה לשינוי תקנון והצבעה בקלפי בנושא זה.
שינוי תקנון הוא מהלך משמעותי בחיי אגודה, ועל חשיבותו מעידה אפשרות ההצבעה
בקלפיות, אבל לא הבנתי על מה בדיוק מדובר.
אני פונה לוועד בשנית, בבקשה לפרסם במייל לציבור :
מה בדיוק נוסח הסעיף הקיים בתקנון אותו רוצים לשנות? מה השלכותיו?
מה החלופות המוצעות?
תודה
נעמה איגרא