בחירות לרשות המועצה

ניסים גדסי • 11/7/2018 כניסות

ממליץ לועד מקומי וועד אגודה
לקבוע ערב מיפגש עם כל אחד ואחד בניפרד מהמועמדים לרשות המועצה
להציג לכל התושבים את החזון והדרך בה הם רוצים להנהיג את המועצה.
לשאול שאלות המעסיקות את התושבים.
רוב התושבים לא מכירים את המועמדים.
זכות גדולה לקחת חלק בבחירות.
זכותם של כל התושבים להכיר את המועמדים.
בהצלחה לנו ולמטה יהודה!!!