בקשה להצעת מחיר לחפירה.

מזכירות • 6/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת מחיר לחפירה

חברים שלום.
מצרף לכם בקשה לקבלת הצעות מחיר לחפירת מתחם הגושית.

מי שמעוניין יכול להגיש--


מזכירות נטף 

ת.ד. 90 | נטף | 90804
ט: 02-5345563 
פ: 02-5330892
www.nataf.co
maznataf@gmail.com