נטף סיפור אחר 1983

נטף - היסטוריה • 26/11/2014 כניסות--
Please visit my picture gallery at
http://ninoherman.blogspot.com/
https://www.facebook.com/nino.herman

נינו ותחיה הרמן . נטף 1 ד.נ. הרי יהודה 
 Nino &Tchiya Herman Nataf 1 90804
ט"ל : 25345471 972  : tel
D257-072 nnnaaattaaff