"ראשי המפלגה הנאצית הבינו כי לצורך מימוש האידיאולוגיה הגזענית שבה דגלו יש לרתום לצידם את המשפט".

נינו הרמן • כניסות

מחזקים

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, התייחסה אתמול לניסיון לפעול לצמצום כוחה של הרשות השופטת:

"אחד הלקחים האוניברסליים אשר ראוי ללמוד מן האירועים ההיסטוריים שעליהם עמדתי, הוא כי העצמאות השיפוטית ואי התלות של השופטים ברמה המוסדית וברמה האישית, הן אחת הערובות החשובות לכך שתישאר בידי הפרט כתובת אליה לצורך הגנה על זכויותיו. השמירה על עקרון העצמאות ואי-התלות של השופטים היא, אפוא, מאבני היסוד בכל משטר דמוקרטי.

לאחר מלחמת העולם השנייה ובעקבות הזוועות שהתחוללו במהלכה, הגיעו אומות העולם להבנה כי ההגנה על זכויות האדם הבסיסיות, ובראשן כבוד האדם, מצריכה מחויבות ברורה ובלתי מתפשרת מצידן.

ראשי המפלגה הנאצית הבינו כי לצורך מימוש האידיאולוגיה הגזענית שבה דגלו יש לרתום לצידם את המשפט. ואכן, הצעד הבא שבו נקטה המפלגה הנאצית על מנת לבסס את מעמדה תוך שימוש בכלים משפטיים, היה חקיקת "חוק ההסמכה" במרץ 1933. מכוח חוק זה הוקנו לממשלה הגרמנית סמכויות חקיקה מלאות שאיפשרו לה לעקוף את הרייכסטאג כרשות מחוקקת.

היטלר הצהיר כי הוא רואה עצמו אחראי לגורלו של העם הגרמני ועל כן הכריז שהפך להיות 'השופט העליון' של העם הגרמני."--