תיקון טעות

מזכירות • 13/6/2018 כניסות

חברים סליחה.
חג עיד אל פטר הוא חג שבירת הצום ולא חג הקרבן.
חג הקרבן נקרא עידן אל אדחא חוגגים אותו 40 יום אחרי הרמאדן.
פשוט טעיתי.