הקמפוס החינוכי מוקם 1983-4 | נינו הרמן

נטף - היסטוריה • 11/11/2014 כניסות


באדיבות הסוכנות היהודית מתי דרובלס שהגיע לנטף בעקבות בקשתו של יחיאל קדישאי מזכירו ווראש לשכתו של רה"מ בגין שהתארח בביתנו עפ"י הזמנתנו.

אותן שנים הייתי צלם בלשכת העיתנות הממשלתית ונוצר ביננו קשר חם ואישי יחיאל ורעייתו שביקרו מאד מאד אהבו התרשמו מאד שמחת הבראשית של כולנו נגעה בו.

יחיאל לקח על עצמו לעזור הבטיח לעשות כמיטב יכולתו וגם אמר מיד מה שעלה בו ...לעזור בפריצת קטע בדרך שנקרא הS שהיווה קושי גדול לנו ולמשאיות לתמרן וכן להרחיב את הדרך הכל בעזרת חבריו מקק"ל והסוכנות היהודית שעזרו להקמת הגנים

איש צנוע מאד היה יחאל קדישאי הרבה זמן אחרי שנתמנה ראש לשכת ראש הממשלה עוד המשיך להגיע במונית שרות לעבודה, הוא גר בתל אביב

לקח הרבה זמן עד שנאות להשתמש ברכב עם נהג . כזה היה האיש שנפטר בשנה האחרונה

D257-065D257-066D257-067