תגובות לזבל ומחזור

מזכירות • 9/4/2018 כניסות

חברים שלום.

תודה לכול המשיבים.
מבקש עוד התיחסויות.
התמונה שמסתמנת
1. רוב בעד מצלמות
2. רוב קטן בעד הצבת המכולה הגושית במחזור
3. אף אחד לא הציע להשאירה בבור או להעבירה לעליה של בן צבי.
תודה לכם


רמי מתן
הלוטם 31, נטף
052-3822-890