די די .

משה שיפמן • כניסות

נינו יקר שלי,
מרוב פתיחות, אהבה,סובלנות,הבנה,פלורליזם ,דאגה לכל העולם ו..אחוצ'ו, אתה/ם פשוט - מבזה ,מזלזל,מבטל,מתגולל,על כ- חצי עם , שחושב אחרת ממך , בברור ו - בגדול .
דמוקרטיה (???) נאורה ממש ,של אנשים נאורים .
לא תושבי פריפריה עלובים, מנשקי מזוזות,קצת יותר עדות מזרח,משתטחי קברים, שהצביעו בניגוד לדעתך ולדעתי כמעט חצי אחר.
חלאס ! ! ושבת שלום לשני החצאים של העם הזה , אם אפשר לבקש.