מלגות המועצה לסטודנטים מנטף

חבצלת פולציק • כניסות

ביום חמישי הקרוב יתקיים טקס לחלוקת המלגות. בתנו שחר לא תוכל להגיע, והיא מבקשת לדעת אם יש מישהו/י שמתעתדים לנסוע. נודה למי שיוכל להגיע ןלקחת את המלגה למענה.

המון תודה

 חבצלת ואברי פולצ'יק