מסיק זיתים בכניסה לישוב

מזכירות • 9/10/2017 כניסות

חברים שלום
הזיתים בכניסה לישוב שייכים לכולנו. מי שמעוניין למסוק מתבקש להירשם אצל אפרת במזכירות.
כמו בשנה שעברה נקיים הגרלה ונפרסם.
בבקשה להירשם עד 16 לאוקטובר
תודה.
ההרשמה היא הודעה במייל למזכירות
יום טוב