ג'יפ למכירה

אמיר שמואלי • 8/8/2017 כניסות

עם נסיעתינו לשבתון, למכירה ג'יפ דייהטסו טריוס 2010, 90,000 קמ מצוין
עמיר שמואלי