מדרכות

אהרון קרני • כניסות

שלום.
מסכים מאד.
סופר דחוף וחשוב לבנות מדרכות.

הצעתו של אודי מעולה, לדעתי, בכך שהיא יוצרת מסלול בטוח לילדים ולמי שאיתם כשהם מוגנים על ידי גדר הביטחון.
כמו כן היתה אולי נמנעת השקעה בסלילת המסלול להולכי רגל והפגיעה בצמחיה.
כמי שיורד ועולה באזור הקשת החדה בקטע שיפמן-בית הכנסת-גן,וזאת עם פעוטה וילד, אני נאלץ להיצמד לגדר הבטיחות ושוב ושוב לאותת לנהגים הממהרים ,להאט.
ברור שאם היה נהרג ילד או מבוגר בקטע הזה,הפיתרון לסכנה היה נמצא.

פיתרון כזה מחייב הסדרה של תעלות הניקוז יצירת פתחים לניקוי שלהן והקמת מחסומים לסחף.

אהרון קרני

הודעות בנושא זה