הג׳ם יתקיים ב19:00-22:00

יניב מינצר • כניסות

הכניסה בדאנה (תרומה למרחב:)