בית כנסת

הרצאה בספריה הרב פרופ נפתלי רוטנברג 8/2/2018
הרצאה בספריה הרב פרופ נפתלי רוטנברג 8/2/2018