מצביע גנץ כדי להיפרד מביבי/ קראו בבקשה את החקיקה של חד"ש. מרשים

נינו הרמן • כניסות

חברים יקרים.

לצערי הרב  אין לנו תקשורת רצינית ואחראית, הם עסוקים  ברייטינג . 
זה עצוב ביותר להבין עד כמה לא סופרים   את הערבים .
ומרשים  מאד לראות מה העשייה של מחוקקים אילו 
 למען זכויות אזרח  .
לצערי במציאות המטורפת שקיימת אין לי את הפריבילגיה להצביע עבורם.
לצד זה מתוך שנחשפתי לכתוב הזה ברשתות , זה באחריותי לשתף .
בהצלחה 
נינו


" חד"ש, תכל'ס, זה מה שעשינו:

1. חוק השקיפות בדיור הציבורי
2. חוק החמרת הענישה בעבירות של התעללות בבע"ח
3. חוק מענה אנושי מקצועי לצרכן בתוך שש דקות 
4. חוק הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות 
5. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה 
6. החמרת הענישה על תקיפה של עובדי חינוך 
7. פטור מארנונה למוסדות מתנדבים 
8. דחיית פירעון הלוואה לדיור בשל פטירה 
9. התקנת מצלמות בבתי חולים לשם הגנה על חסרי ישע   
10. חוק הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו
11. חוק הפיקוח על מחירי קיטנות ציבוריות
12. חוק הקובע כי נשים אשר נאלצו לברוח מדירתן בדיור הציבורי לא יאבדו את זכאותן לקנות את הדירה במחיר מסובסד בתנאים שקבועים בחוק
13. חוק חיוב פירוט שם השולח בדואר רשום
14. חוק איסור צריכת זנות
15. הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
16. מהפכת מוניות השירות
17. החלת התקן האירופי לפיגומים ושילוש תקציב הפיקוח על הבטיחות בענף הבניין לאחר מאבק ציבורי והאיום בשביתה כללית שהובילה סיעת חד"ש בהסתדרות
18. הובלת המאבק הסטודנטיאלי להעסקה ישירה באוניברסיטת חיפה של עובדי ועובדות הניקיון
19. חוק שכר מינימום
20. חוק הגבלת משך חקירות משטרתיות
21. תיקון חוק ההגבלים העסקיים
22. חוק המפגעים הסביבתיים 
23. חוק סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות
24. חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות
25. זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים 
26. חוק אוויר נקי
27. חוק המזהם משלם
28. חוק האכיפה הסביבתית
29. חוק העלאת גיל הנישואין
30. חוק הארכת חופשת לידה
31. חוק השקיפות הסביבתיות
32. חוק הגנת הכנרת
33. חוק מפרץ חיפה
34. חוק איסור עיקול דמי הליווי לעיוורים
35. חוק איסור על לקיחת ביטחונות מעובדות ועובדים
36. הכללת איסור על אפליה בגין נטייה מינית, הורות או הריון בשירות התעסוקה
37. פטור מתור לנשים בהריון בשירות הציבורי
38. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
39. חוק איסור מכירת כרטיסי הגרלות והימורים לקטינים
40. הגנה על כספי הפיקדון שמפקידים דיירים בדיור מוגן 
41. תיקון לחוק החינוך המיוחד הנותן להורי התלמיד לבחור את סוג המסגרת 
42. הארכת חופשת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד
43. חוק הגנת הצרכן הקובע חשבונית עם פירוט מרכיבי התשלום בעסקה מתמשכת 
44. הקמת מרכזי מיצוי זכויות
45. חוק הפיקוח על הפעלת צהרונים
46. חוק הסדרת התנהלות מועדוני הלקוחות
47. חוק השכירות ההוגנת
48. חוק האוסר על מי שעוסק בהעברת נפטרים למכור ולהציע למכירה מוצר או שירות הקשורים בפטירה, בעת העברת הנפטר או בעת התקשרות בהסכם להעברת נפטר
49. חוק המסדיר את סמכות ההשעיה של עובד שירות בבית ספר שאינו מוסד חינוך רשמי, שהוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או חסר ישע 
50. חוק המסמיך את המפקח על הבנקים למנוע סגירת סניפים של בנקים
51. חוק המחייב ספק המתקשר עם המדינה להעסיק אנשים עם מוגבלויות
52. חוק הקובע את שיעור הייצוג המינימלי של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים
53. חוק המסדיר דמי ביטוח אחידים לתאונות אישיות שחל על כל התלמידים 
54. חוק המאריך את התקופה שבה אזרחים ותיקים  או אנשים עם מוגבלות יוכלו לבטל עסקת מכר מרחוק לארבעה חודשים, במקום 14 ימים 
55. חוק המוסיף לעבירות העוסקות ביחסים מיניים בהסכמה בין בגירים ונזכרות בחוק העונשין, עבירות של בעילה אסורה, מעשה סדום ומעשים מגונים שנעשו במסגרת ייעוץ או הדרכה של כהן דת
56. תיקון לחוק הגנת הצרכן הקובע איסור מעשי השפעה בלתי הוגנת על הצרכן  
57. חוק המגן על זכויותיהם של ילדים שהושמו באומנה 
58. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) המגדיל את גובה המענק המותנה עבור דיירי דיור ציבורי לרכוש את הדירה הציבורית בה מתגוררים בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק
59. חוק ההוצאה לפועל המקל על חייבים מוגבלים באמצעים.  
60. הארכת חופשת הלידה ל-15 שבועות
61. העלאת קצבת הנכות 
62. איסור פרסום מודעות גיוס לזנות 
63. חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה
64. תיקון לחוק הטבות לניצולי שואה
65. ביטול פקודת העיתונות 
66. חינוך לילדים חולים מגיל 3 
67. חוק מחסה למאבטחים 
68. הבטחת הכנסה לנשים במקלטים לנשים מוכות 
69. הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת 
70. חוק חופשה שנתית 
71. חוק הגנת בעלי חיים 
72. חוק חופשת אבהות 
73. חוק לידה שקטה
74. חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה
75. חוק לתיקון פקודת בריאות העם
76. חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות
77. חוק הבנקאות 
78. חוק נכי רדיפות הנאצים
79. תיקון הקצאת מקום חנייה לנכה בסמוך למקום מגוריו
80. תיקון לחוק זכויות החולה
81. חוק שכר שווה לעובד ולעובדת
82. הרחבת חוק צער בעלי חיים
83. תיקון לחוק הטרדה מינית
84. תיקון לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים
85. תיקון לחוק מקורות אנרגיה וקידום שימוש אנרגיה ירוקה
86. חוק הודעה לעובד
87. חוק פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה
88. ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה
89. ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה
90. חוק המועצה הישראלית לצרכנות
91. חוק איסור אלימות בספורט
92. חוק אכיפת דיני העבודה
93. גמלת הבטחת הכנסה לאישה במקלט לנשים מוכות וזכאות לדיור ציבורי ביציאה
94. חוק איסור פרסום שירותי זנות
95. חוק הליכים חלופיים לנוער עבריין
96. חוק איסור אפליית תלמידים על רקע נטייה מגדרית או זהות מגדרית
97. חוק איסור על פיטורים מחזוריים
98. חוק הדוחה לגיל 71 את חובת הפרישה של עובד שהוא הורה שילדו נפטר
99.   חוק להחלפת המונח "מפגר" בדברי החקיקה השונים
100. חוק תנאי מחיה מינימאליים לאסירים.