שלישי תרבותי בעמק האלה - רונה רמון "כעוף החול - צמיחה מתוך משבר"

מועצה אזורית מטה יהודה • 10/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

שלישי תרבותי 

יוכי  פחימה

מנהלת מחלקת תרבות

ותרבות תורנית

משרד 02-9958856

פקס 02-9958630

דוא"ל yochi@m-yehuda.org.il