הכפר נוסע לים

רונית פיינגולד • 12/10/2017 כניסות

האוטובוס כמעט מלא!!
נותרו מספר מועט של מקומות וניתן עוד להירשם.
אנא הגיעו ב9.45 כדי להתארגן
נצא בדיוק בזמן!