תודה רבה!

דניאל עובדיה פינצובר • כניסות

משמח מאוד שתיקח עבורנו את המלגות. לא אוכל להגיע לטקס.תודה