שלטים

רונית פיינגולד • 15/1/2019 כניסות

תודה לכל העושים במלאכת השלטים. ועד נטף וועדת השלטים. ניכרת מחשבה רבה והשלטים יפים, ומועילים!!