ג׳ם בחמישי

יניב מינצר • כניסות

לא כתבתי מתי הג׳ם המדובר!

חמישי הקרוב 19:00-22:00
הכניסה בדאנה (תרומה למרחב)

רק חשוב לציין- ילדים מאד מוזמנים כמובן, אבל נבקש שההורים יהיו אחראים להם ולשלומם. 
זה מרחב תרגול ריקוד, ואנחנו רוצים לשמור אותו בטוח ומזמין.

בעלי חיים- בחוץ כמובן:)